جدا کردن زرده از سفیده تخم مرغ

بسیاری از غذاها و کیک ها فقط به زرده یا سفیده تخم مرغ برای درست کردن احتیاج دارند بنابراین یاد گرفتن سوا کردن این 2 از یکدیگر بسیار ضروری میباشد . البته بسیاری از افراد نیز فقط برای پروتئینی که در سفیده تخم مرغ وجود دارد اقدام به استفاده از آن میکنند . جداسازی زرده از سفیده کار بسیار راحتی میباشد و روش های زیادی نیز برای اینکار وجود دارد .

روش اول : جداسازی با دست خالی 

جدا کردن زرده تخم مرغ

دستان خود را خوب شستشو دهید . دستهای خود را با آب داغ و صابون بدون بو شستشو دهید . اینکار باعث از بین بردن چربی پوست و جلوگیری از کف کردن تخم مرغ میشود .

جدا کردن سفیده تخم مرغ

تخم مرغ را خنک کنید ( اختیاری ) . تخم مرغ سرد را راحت تر میتوان سفیده و زرده آن را جدا کرد . از تخم مرغ های داخل یخچال برای اینکار استفاده کنید .

جداکردن زرده از سفیده

یک کاسه زیر دست خود بگذارید و تخم مرغ را روی دست خود بشکنید . اگر نمیتوانید به درستی تخم مرغ را روی دست خود بشکنید ابتدا تخم مرغ را داخل یک کاسه دیگر به آرامی بشکنید سپس تخم مرغ را روی دست خود بریزید .

روش خانگی جدا کردن زرده از سفیده تخم مرغ

دست خود را روی کاسه نگه دارید ( مانند عکس ) . بگذارید تا سفیده آن جدا شود و داخل کاسه بریزد . اگر سفیده خودش در کاسه نریخت با دست دیگر خود مقداری آن را از زیر دست خود بکشید .

روش دوم : با استفاده از پوست تخم مرغ 

تخم مرغ

ریسک استفاده از این روش را بدانید . بسیاری از مراکز سلامت و بهداشت آمریکا و استرالیا به دلیل وجود باکتری های مضر در پوست تخم مرغ و تماس آن در هنگام جداسازی با تخم مرغ ، استفاده از این روش را پیشنهاد نمیکنند .

سرد کردن تخم مرغ

تخم مرغ را خنک کنید ( اختیاری ) . تخم مرغ سرد را راحت تر میتوان سفیده و زرده آن را جدا کرد . از تخم مرغ های داخل یخچال برای اینکار استفاده کنید .

درست شکستن تخم مرغ

سعی کنید از قطور ترین قسمت تخم مرغ آن را بشکنید . اینکار باعث آسان تر کردن مرحله جداسازی میشود .

جداکردن سفیده

یک قسمت از پوسته را پایین تر بگیرید و آرام آرام تخم مرغ را کج کنید . تا وقتی زرده تخم مرغ داخل پوسته پایینی بی افتد تخم مرغ را کج کنید سپس زرده را داخل یک کاسه بریزید .

روش سوم : با استفاده از ظرف پلاستیکی یا نوشابه

جداسازی زرده تخم مرغ

تخم مرغ را شکسته و داخل یک کاسه بریزید . ترجیحا از تخم مرغ خنک و تازه استفاده کنید .

جداکردن زرده

با فشار دادن ، هوای داخل بطری را خالی کنید .

زرده تخم مرغ

بطری را روی زرده گذاشته و دست خود را ول کنید . زرده تخم مرغ به سادگی به داخل ظرف کشیده میشود . زردی را در ظرف دیگر خالی کنید .

روش های دیگر جداسازی : 

جداسازی تخم مرغ

با استفاده از قیف : تخم مرغ را داخل قیف کوچک بشکنید . سفیدی آن از ته قیف خارج میشود و زرده آن داخل قیف میماند . این مورد ممکن است در تخم مرغ های تازه خوب جواب ندهد .

جداسازی سفیده از زرده تخم مرغ

جداسازی با کفگیر : تخم مرغ را روی کفگیر شکسته و کفگیر را تکان دهید تا سفیدی و زردی آن جدا شود .

دستگاه جداکننده زرد از سفیده تخم مرغ

استفاده از دستگاه جداساز تخم مرغ : راحت ترین راه جداسازی زرده و سفیده از یکدیگر استفاده از جداساز تخم مرغ میباشد . تخم مرغ را به راحتی روی آن شکسته تا زردی و سفیدی از یکدیگر جدا شوند .

نکات مهم

سعی کنید با تخم مرغ تازه شروع کنید زیرا جداسازی آن راحت تر میباشد .

سعی کنید با تخم مرغ های خنک شروع کنید .

تمامی روش ها نیاز به مقداری تمرین دارند تا بتوانید بدون مشکل زرده و سفیده را جدا کنید .

امتیاز شما به این محتوا post

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.