آموزش دستور ولش کن

واضح تر بگوییم بعضی اوقات سگ شما چیزها یا کسانی را میگیرد که نباید بگیرد ، دستور ولش کن بهترین راه برای جلوگیری از گرفتن چیزهایی که شما نمیخواهید سگ شما با آن تماس داشته باشد میباشد .

ولش کن در حالت نشسته

1 – یک وسیله را انتخاب کنید ( ترجیحا نرم ) . وسیله را روی زمین گذاشته و دست خود را روی آن بگذارید ، به سگ خود بگویید ” ولش کن ” . یکی دیگر از همان جنس در دست دیگر خود داشته باشید .

hey dog drop it

2 – آرام آرام دست خود را از روی وسیله بردارید . اگر سگ سعی کرد که آن را بردارد سریع با دست خود روی آن را پوشانده و بگویید ” ولش کن ” .

بندازش سگ

3 – وقتیکه بعد از برداشتن دست ، سگ دیگر آن وسیله را برنداشت ، آن وسیله ای که در دست دیگر خود قرار داده بودید را به سگ بدهید .

بندازسگ

ولش کن در حالت ایستاده

این مورد زمانی کاربرد دارد که شما ایستاده اید و چیزی از دست شما می افتد .

1 – 2 عدد وسیله انتخاب کنید . یک از آنها را روی زمین انداخته و پای خود را روی آن گذاشته و به سگ خود بگویید “ولش کن” .

train your dog to leave it

2 – کارهای گفته شده در حالت اول را تکرار نمایید ، فقط به جای دست از پا استفاده نمایید .

تربیت علمی سگ

ولش کن در حال حرکت

1 – چند عدد وسیله مشابه تهیه یا انتخاب نمایید . چند عدد از آنها را روی زمین قرار داده و چند عدد را دست خود نگه دارید وقتیکه در حال عبور از کنار وسیله ها هستید یکی از وسایل را جلوی دماغ سگ خود گرفته و بگویید “ولش کن” سپس از کنار آنها عبور کنید .

سگ زیبا

2 – وقتیکه از کنار وسایل روی زمین گذشتید وسیله ای که در دست خود داشتید به سگ بدهید .

سیبرین هاسکی سگ

3 – وقتیکه با سگ خود برای پیاده روی بیرون میروید چند عدد از وسیله ها را در گوشه کنار از قبل قرار دهید ، وقتیکه به آنها رسیدید دستور “ولش کن” را به سگ بدهید .

نکات

  • به عکس العمل سگ خودتان نگاه کنید . وقتیکه شما را نگاه میکند و حواسش به وسیله در دست شماست ، وسیله را به او بدهید . ( وقتیکه حواسش به وسیله روی زمین است اینکار را انجام ندهید )

هشدارها

  • از صدای بلند برای گفتن “ولش کن” استفاده نکنید چونکه ممکن است سگ خود را بترسانید .
  • هیچوقت وسیله روی زمین را به سگ خود ندهید و فقط از وسیله داخل دست خود استفاده نمایید ، سگ باید بفهمد که از دست شما باید وسیله را بگیرد نه از روی زمین .
امتیاز شما به این محتوا post

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.