دستی غذا دادن به پرندگان

دستی غذا دادن به پرندگان


مقداری دانه تهیه کنید . تخم آفتابگردان بهتر است .

غذا دادن به کبوتر

دست خود را شبیه استکان درآورده و دانه ها را درون چاله دست خود قرار دهید .

غذا دادن به کفتر

به آرامی نزدیک کبوتر شوید . حرکات سریع انجام ندهید و صدا نیز از خود در نیاورید .

دستی غذا دادن به پرندگان

به آرامی خم شوید و با فاصله دست خود را پایین بیاورید . دست خود را تا سر یا زیر سر کبوتر پائین بیاورید .

دستی غذا دادن به طوطی

دست خود را در همان حالت نگه دارید . بعد از مدتی پرنده شروع به خوردن دانه ها خواهد کرد .

نکات مهم

  • حواستان باشد غذای دیگری وجود نداشته باشد ، زیرا کبوترها حتما از آنها غذا میخورند . ( ظرف های غذای پرنده را جمع کنید ) .
  • اگر شما یکی از کبوترها را با دست خود غذا دهید به احتمال زیاد بقیه کبوترها نیز اینکار را در آینده انجام خواهند داد .
  • با کبوترهایی که وحشی هستند و با دیگر کبوترها دعوا میکنند اینکار را انجام ندهید .
3/5 - (1 امتیاز)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.