آموزش نشستن به سگ

آیا میخواهید به سگ خود آموزش درست نشستن بدهید ؟ در ادامه مطلب شما یاد خواهید گرفت که چگونه میتوانید این کار را انجام داده و سگ را مطیع خود کنید .

1 – با جای خلوت و بدون مزاحمت شروع کنید . جای نسبتا کوچک و امن را برای اینکار انتخاب کنید .

how to sit a dog

2 – مقداری از غذای مورد علاقه سگ یا بیسکوییت تهیه کنید .

جایزه دادن به سگ

3 – جایزه ( بیسکوییت یا غیره ) را کاملا واضح به سگ نشان دهید . آن را دقیقا جلوی دماغ سگ و روبه روی صورت سگ گرفته و آرام آرام آن را به بالای سر سگ برده ( بین گوشهای سگ روی پیشانی را هدف بگیرید ) . سگ بیسکوییت را با دماغ خود دنبال میکند و در صورتیکه به اندازه کافی پایین نگه داشته شود ( بیسکوییت ) به طور طبیعی سگ مینشیند . اگر سگ به طور طبیعی نشست میتوانید با فشار کمی روی باسن یا ران سگ این کار را انجام دهید .

جایزه به سگ بعد از نشستن

4 – وقتیکه سگ باسنش به زمین خورد بگویید “بله” . جایزه را به سگ داده و بگویید ( ” پسر / دختر خوب” ) .

آموزش سگ

5 – تمرین را ادامه دهید تا عمل نسشتن سریعتر و بهتر انجام شود .

آموزش علمی به سگ

6 – حالا بگویید ” بشین ” دقیقا قبل از اینکه دستتان را تکان داده ( همان بالا بردن بیسکوییت البته با دست خالی ) و در آخر بگویید ” بله ” .

تربیت سگ

7 – بعد از تمرین کردن های متوالی ، جایزه را روی صندلی جلوی سگ گذاشته اما دست خود را در همان راستا گرفته و مانند قبل آن را به بالابرده ، وقتیکه مثل همیشه سگ نشست جایزه را به او داده و بگویید ” بله ” .

تربیت علمی سگ

8 – یاد دادن نشستن با اشاره . بعد از تمرین کردن موارد بالا و درست انجام دادن تمامی موارد میتوانید یک اشاره برای نشستن سگ به آن یاد دهید ( هر حرکتی که دوست دارید ) ، دست خود را به حالتی که دوست دارید گرفته و یک جایزه نیز نگه دارید و مثل قبل تمرین کنید .

عکس سگ

9 – همچنین شما میتوانید جایزه را فقط بالای سر سگ نگه دارید . در نهایت سگ مینشیند و شما مثل قبل این کار را تکرار کنید .

عکس سگ هاسکی

10 – وقتیکه کاملا به سگ مطمئن شدید ، شما میتونید فقط با گفتن ” بشین ” آموزش را ادامه دهید .

نکات

  • مطمئن شوید که سگ کاملا مینشیند وقتیکه به آن جایزه میدهید .
  • مراحل بالا را آرام آرام انجام داده و استراحت لازم را در هنگام انجام دادن آنها به سگ خود بدهید .

هشدارها 

  • از جایزه ای که استفاده میکنید مطمئن شوید که برای سگ ها میباشد .
امتیاز شما به این محتوا post

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.