راهنمای خرید فنچ سالم ( با عکس )

چگونه فنچ سالم بخریم

چگونه فنچ سالم بخریم


خرید فنچ یا سهره در صورت نداشتن اطلاعات کافی کاربسیار سختی میباشد . بنابراین با داشتن اطلاعات کافی و دانستن مریضی و مشکلات فنچ میتوانید به راحتی فنچ سالم خریداری نمایید .

توجه کنید که پرنده هوشیار باشد و حواس آن کاملا به اطرافش باشد . فنچ سالم نباید پف کرده یا سرش درون پرهایش فرو رفته باشد ، باید کاملا صاف ایستاده باشد .

عکس فنچ

فنچ باید ضاهری صاف و صیقلی ، شاد ، آواز خوان ، تمیز داشته باشد همیشه در حال خوردن باشد .

مدفوع سالم فنچ

مدفوع فنچ باید جامد باشد . مدفوع فنچ نباید مرطوب و سبز باشد ، زیرا نشانه داشتن بیماری در آن میباشد .

شته فنچ

پرها باید درخشان ، تمیز و بدون کنه یا موجودات ریز مخصوصا اطراف مخرج باشد .

نقاشی فنچ

اسفنجی ( دماغ ) باید نرم و صاف باشد . سفت یا پوسته پوسته بودن و ترشح داشتن نشانه سرماخوردگی در فنچ میباشد . منقار باید صاف و تمیز باشد .

فنچ خوب

ناخن های فنچ نباید جلوتر از وسط خم شده باشند ، همچنین کف پاهای فنج باید نرم و صاف باشد و چسبنده نباشد .

جوجه فنچ

بال های پرنده باید متقارن ، تمیز و بدون پر شکسته باشد .

فروشنده فنچ

بعد از خرید حتما جنسیت پرنده را از فروشنده بپرسید . در مورد غذایی هم که در طول این مدت به فنچ داده شده سوال کنید .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.