آموزش کوتاه کردن پرهای طوطی

آموزش کوتاه کردن پرهای طوطی


1 – آماده سازی وسایل مورد نیاز . شما به  قیچ تیز ، حوله و پودر بند آورنده خون نیاز دارید . پودر بند آورنده خون در صورت خونریزی بال طوطی ضروری میباشد .

اصلاح طوطی

2 – یک حوله به دور پرنده بپیچید به طوریکه تمام بدن پرنده را بپوشاند و همچنین پاهای پرنده را نیز در بگیرد . این کار برای جلوگیری از چنگ زدن طوطی و نوک زدن آن ضروری میباشد .

چیدن درست پرهای طوطی

3 – معین کردن پرها جهت کوتاه کردن . بال پرنده را از زیر حوله به بیرون بکشید و پرهای اصلی را پیدا کنید . 10 تا پر بلند و آخر پرنده پرهای اصلی طوطی یا شاه پرها میباشند .

روش اصولی کوتاه کردن پرهای طوطی

4 – با قیچی 6 تا 7 عدد از پرهای اصلی پرنده را ببرید . شما ممکن است که بخاطر زیبایی 1 یا 2 پر بلند یا انتهایی پرنده را کوتاه نکنید اما بدانید که اشتباه بزرگی میباشد و همان 2 پر برای بلند کردن پرنده کافی میباشند .

پرهای خونی پرنده طوطی

5 – از بریدن پرهای دارای خون اجتناب کنید . این پرها جدید میباشند و در حال رشد میباشند برای همین نیز دارای خون میباشند برای تشخیص این پرها میتوانید قبل از بریدن آنها از زیر بال پرنده پرها را نگاه کنید و در صورت دیدن خون در ساقه آنها از بریدن آنها اجتناب کنید . در صورت بریدن این پرها خود به خود خونریزی قطع میشود اما در صورت تکرار آن خونریزی بند نخواهد آمد و شما نیاز به پودر بند آورنده خون نیاز دارید . پرندگان خون کمی دارند بنابراین این بسیار مهم میباشد که سریعا خونریزی را بند بیاورید .

عکس پر پرنده طوطی

6 – بریدن بقیه پرها . مثل مراحل قبل بقه پرها را نیز کوتاه کنید . هر دو بال پرنده را کوتاه کنید چون بهتر از کوتاه کردن یک بال آن میباشد و شما همچنین میتوانید کمتر آنها را کوتاه کنید .

ویدیوی آموزشی کوتاه کردن پرهای طوطی : 

5/5 - (1 امتیاز)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.