تشخیص جنسیت طوطی

تشخیص جنسیت طوطی


1 – تشخیص جنسیت طوطی کواکر یا مونک . تشخیص جنسیت طوطی کواکر یا مونک بسیار سخت میباشد و تقریبا تنها راه شناسایی جنسیت آنها در هنگام تخمگذاری میباشد .

 • بعضی از ماده ها تا 10 سالگی تخم نمیگذارند بنابراین زود قضاوت نکنید .

تشخیص نر و ماده کاسکو

2 – تعیین جنسیت طوطی کاسکو .

 • کاسکوی نر بزگتر از کاسکوی ماده است . قد نرها معمولا 31 تا 36 سانتی متر و قد ماده ها کمتر از 31 سانتی متر است .
 • کاسکوی نر خط چشم تیزی دارد در حالیکه کاسکوی ماده خط چشم با انتهای گرد دارد .
 • کاسکوی ماده در زیر بدن خود دارای پرهایی با رنگ خاکستری روشن میباشد در حالی که برای نرها این پرها تیره تر هستند .

نر و ماده ملنگو

3 – تعیین جنسیت طوطی ملنگو .

 • طوطی ملنگوی نر دارای حلقه گردن پر رنگ و واضحی میباشد در حالیکه ملنگوی ماده حلقه بسیار کم رنگی دارد . البته این حلقه رنگی در 3 سالگی به بعد ظاهر خواهد شد .
 • ملنگوی ماده دارای صورت گردتری نسبت به نرها میباشد .

جنسیت نر و ماده سنگالی

4 – تعیین جنسیت طوطی سنگالی .

 • طوطی سنگالی نر پرهای زیر دم زرد رنگی دارد .
 • طوطی ماده سنگالی دارای پرهای زیر دمی با ترکیب رنگ زرد و سبز دارند .

جنسیت نر و ماده اکلکتوس

5 – تعیین جنسیت طوطی های اکلکتوس .

 • طوطی های اکلکتوس نر دارای پر های سبز رنگ با رگه های قرمز هستند .
 • طوطی های اکلکتوس ماده عموما به رنگ قرمز ، آبی یا نفش هستند .
 • نرها دارای منقاری با ترکیب چند رنگ هستند در حالیکه ماده ها عموما دارای منقاری کاملا مشکی میباشند .
امتیاز شما به این محتوا post

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.