آموزش بزن قدش به سگ

آموزش دست دادن به سگ اموزشی کوتاه مدت است و سگ سریع آن را می آموزد و حتی میتواند در موقع دست دادن با شما دست خود را تکان دهد . این آموزش یکی از سرگرم کننده ترین آموزش ها برای سگ میباشد که شما میتوانید در ادامه مقاله آن را یاد بگیرید .

غذای سگ

1 – انتخاب جایزه ( خوراکی مناسب ) . زمان تمرین کردن کردن را 3 تا 5 دقیقه تنظیم کنید .

  • جایزه کوچک و راحت برای خوردن انتخاب کنید برای اینکه در طول تمرین خیلی باید از جایزه استفاده کرد .

دست دادن سگ

2 – جایی آرام و به دور از مزاحمت انتخاب کنید . این کار به تمرکز سگ روی آموزش کمک میکند .

سگ باهوش

3 – واضح بگویید ” بزن قدش ” یا ” دست بده ” . این کلمه را هر وقت که خواستید سگ به شما دست بدهد استفاده کنید .

یادگیری سگ

4 – وقتیکه در حال گفتن ” بزن قدش یا دست بده ” هستید دست سگ را به آرامی بالا بیاورید ، بدین صورت سگ میفهمد که بعد از گفتن این لغت چه کاری را باید انجام دهد .

سگ دست آموز

5 – به طور منظم بعد از انجم  دادن دستور دست دادن به سگ جایزه بدهید و بگویید ” پسر / دختر خوب ” . به طور منظم دست خود را رو به روی سگ قرار داده و بعد از اینکه سگ دست خود را روی دست شما گذاشت به او جایزه بدهید ، در صورتی که سگ به شما دست نداد مرحله 4 را دوباره تکرار نمایید . جایزه دادن را بعد از هر بار انجام دادن یک بار بیشتر انجام ندهید  برای اینکه این کار را خیلی باید تکرار کنید .

بزن قدش

دست دادن سگ

6 – این تمرین را چند بار تکرار نمایید . با اینکار این حرکت در ذهن سگ خواهد ماند . صبور باشید و به سگ خود سخت نگیرید ، آنها فارسی صحبت نمیکنند 🙂

تربیت سگ هاسکی

7 – سعی کنید فقط با گفتن ” بزن قدش ” ( بدون آوردن دست خود جلوی سگ ) اینکار را انجام دهد . اگر به اندازه کافی تمرین کرده باشید سگ شما این کار را انجام خواهد داد ، اگر این کار را کرد به او جایزه بسیا خوبی بدهید .

نکات

  • تمرین را کوتاه انجام دهید .
  • اگر فقط سگ پنجه هایش را از زمین بلند کرد باز هم او را تشویق کنید .
  • صبور باشید . سگ ها با دیدن کارها را یاد میگیرند ، بنابراین شما باید اینکار را بارها تکرار کنید تا آن را درست انجام دهند .
  • حتی اگر سگ شما این کار را یاد گرفت تا چند روز بعد تمرین را ادامه دهید . در صورت تمرین مداوم ملکه ذهن سگ خواهد شد .

هشدارها

  • تمرین را خیلی انجام ندهید . اینکار باعث سر رفتن حوصله سگ خواهد شد ، چند دقیقه و چند بار در روز کافی است .
  • سگ را مجبور به کاری نکنید .

از آموزش تصویری نیز میتوانید کمک بگیرید . 

امتیاز شما به این محتوا post

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.