چگونگی تشخیص انواع بیماریهای مرغ عشق ( پاراکیت )

نشانه بیماری مرغ عشق

مرغ عشق ها ( همچنین خانواده پاراکیتها ) حیوانات بسیار دوست داشتنی و باهوشی هستند اما به هر حال مریض میشوند و شما به عنوان یک صاحب خوب و دل سوز باید این قضیه براتون خیلی مهم باشه .
۱ – همیشه چک کنید وببینید که آیا پرنده سنگین نفس میکشه یا از دهان نفس میکشه . این میتونه نشانه بیماری تنفسی پرنده باشه .

مریضی مرغ عشق

۲ – اگه پرنده کم غذا میخوره یا حتی چیزی نمیخوره و اسهال داره این میتونه نشانه مشکل معده باشه .

نشانه مریضی مرغ عشق

۳ – اگر پرنده آب دهان و دماغش زیاد ترشح میکند و بیشتر از معمول عطسه میکند احتمال زیاد سرماخورده است .

تشخیص مریضی مرغ عشق

۴ – مرغ عشق ها ( همچنین خانواده پاراکیتها ) حیوانات معمول گرایی هستند ، اگر آنها را در مکانی به جز مکان همیشگی آنها قراردهید نشانه هایی مشابه نشانه های بیماری در اونها دیده میشه .

نشانه مریضی مرغ عشق

۵ – پاراکیت ها همیشه نشانه هایی از بیماری خود را نشان میدهند تا به صاحب خود بفهمانند اما بیشتر مردم این نشانه ها را نمیفهمند .

درمان مرغ عشق مریض

۶ – یک صاحب خوب همیشه حواسش به پرنده خود هست تا اینکه مطمئن بشه همه چیز درست و حال پرنده خوب  است .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.