تشخیص سن ماهی فایتر

تشخیص سن ماهی فایتر


ماهی فایتر ، بتا یا جنگجوی سیامی ماهی بسیار زیبایی میباشد ، و به عنوان حیوان خانگی شما باید سن ماهی فایتر را بدانید زیرا آنها عموما 2 تا 5 سال بیشتر عمر نمیکنند .

تشخیص سن با توجه به اندازه

تعیین سن ماهی بتا

ماهی را اندازه بگیرید . اندازه ماهی فایتر بالغ 7.6 سانتی متر میباشد . در صورت کوچکتر بودن ماهی نوجوان یا بچه میباشد .

تشخیص با توجه به ظاهر

عکس ماهی فایتر

ماهی ها بالغ دارای بال های زیبا و نرمی هستند . اگر بال ها کوچک باشند بچه ماهی است . اصولا ماهی های پیر دارای بال های پاره هستند و یا حداقل مقدار کمی پارگی در باله های آنها دیده میشود .

نقاشی ماهی

چک کردن چشمان ماهی . اگر چشمان ماهی سیاه و دیدن آنها سخت باشد ماهی فایتر بالغ است .

تشخیص ماهی فایتر پیر

رنگ پریدگی ماهی فایتر

چک کردن رنگ ماهی فایتر . ماهی بالغ پرجنب و جوش است . ماهی جا افتاده کمی رنگ آن کم شده است . ماهی پیر از هر 2 جهت افت کرده است و رنگ آن تقریبا محو شده است .

آب مروارید ماهی

چند نشانه پیر بودن ماهی بتا :

پشت خمیده

داشتن آب مروارید

جنب و جوش کم

قایم شدن پشت دکوراسیون

آرام شنا کردن

لاغر شدن

دیر فهمیدن و بی اهمیت بودن غذای در تنگ

1/5 - (1 امتیاز)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.