تشخیص جنسیت ماهی فایتر

تعیین جنسیت ماهی فایتر


ماهی های فایتر یا بتا به عنوان ماهی جنگجو شناشخته شده اند . ماهی های فایتر نر و ماده بسیار شبیه هم هستند و در صورت نداشتن اطلاعات کافی نمیتوان آنها را تشخیص داد ، اما یک سری تفاوت در ظاهر و رفتار آنها وجود دارد که در ادامه مقاله به آنها اشاره میکنیم .

تشخیص نر یا ماده بودن ماهی فایتر با توجه به ظاهر

صبر کنید تا به اندازه کافی بزرگ شوند . نر و ماده بچه ماهی های فایتر بسیار شبیه هم هستند . تشخیص جنسیت آنها بعد از 2 ماهگی میباشد .

تشخیص جنسیت ماهی

تشخیص با توجه به اندازه و شکل بال ماهی . به عکس بالا توجه کنید :

  • ماهی های نر معمولا بال های بالا ( dorsal ) و بال های پایین ( bottom ) و دم ( caudal ) درازی دارند ، 2 تا 3 برابر بزرگ تر از ارتفاع بدن آنها میباشد .
  • ماهی های فایتر ماده عموما بال های کوچکتری دارند و باله  ( ventral ) آنها شبیه شانه مو میباشد .
  • باله های کوچکتر عموما نشان دهنده ماده بودن میباشد اما بهتر است که تمامی موارد زیر را نیز چک بفرمایید .

ماهی فایتر نر

تشخیص جنسیت با توجه به رنگ ماهی . نرها اصولا رنگ های روشنی دارند . ماده ها اصولا رنگ های کدری دارند مخصوصا بدن آنها . ماهی فایتر دارای رنگهای : آبی روشن ، سبز و قرمز نر هستند . رنگها میتوانند در صورت داشتن استرس بالا در ماهی عوض بشوند . ماده ها وقتی استرس میگیرند پررنگ تر از نرها میشوند .

ماهی فایتر ماده

تعیین جنسیت ماهی فایتر با توجه به نقطه تخم ریزی . فایترهای ماده نقطه کوچک سفیدی در زیر بدن خود دارند . این نقطه پشت باله جلویی مطابق شکل قرار دارد . این بهترین روش شناسایی فایترهای ماده است زیرا نرها کلا این نقطه را ندارند .

  • تشخیص این نقطه در ماده های جوان دشوار است . در صورتی که در دیدن این نقطه مشکل دارید موقع غذا دادن آن را چک کنید .

فرق ظاهری فایتر نر با ماده

تعیین جنسیت با توجه به شکل بدن . نر و ماده ماهی فایتر تفاوت بسیار کمی در شکل بدن دارند . نرها بدن بلندتر و نازک تر دارند . ماده ها کوتاه تر و چاق تر هستند .

تست جنسیت ماهی فایتر

تشخیص جنسیت با استفاده از آینه . یک آینه درون تنگ قرار دهید ، هم نر و هم ماده عصبانی میشوند . ماهی های فایتر نر خیلی بیشتر عصبانی شده و حتی شروع به ضربه زدن به آینه خواهند کرد . این روش دقیقی نیست و فقط برای اطمینان حاصل کردن از جنسیت به کار می رود . حتما آینه را از داخل تنگ در بیاورید ، زیرا باعث بوجود آمدن استرس زیادی در ماهی خواهد شد .

تشخیص جنسیت با توجه به نوع رفتار

نقاشی ماهی

به تولید حباب توسط ماهی نر دقت کنید . نرها وقتی آماده جفت گیری هستند شروع به تولید حباب روی سطح آب میکنند . تعداد این حباب ها از صد تا هزار عدد میتواند باشد .

عکس ماهی

چک کردن ریش ماهی . هر دو ماهی نر و ماده دارای ریش هستند ، اما ریش نرها بزرگتر از ماده میباشد . شما فقط وقتی خیلی دقت کنید و از جلو ماهی ماده را ببینید میتوانید ریش آن را مشاهده کنید .

امتیاز شما به این محتوا post

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.