رام کردن عروس هلندی

رام کردن عروس هلندی


رام کردن و دستی کردن عروس هلندی کار بسیار جذابی میباشد و میتوانید کارهایی مانند : نوازش کردن ، بازی کردن و حتی رقصیدن را نیز بعد از رام کردن آن به عروس هلندی آموزش داد . این بسیار مهم است که اینکار را به آرامی و در آموزش های کوتاه در محیطی آرام انجام دهید . اگر عروس هلندی شما جوان باشد شما شانس بیشتری برای رام کردن آن دارید همچنان سرعت یادگیری جوان ها بیشتر است .

اجتماعی کردن عروس هلندی ( پیش نیاز رام کردن )

دستی کردن عروس هلندی

1 – عروس هلندی را در محیطی آرام و ساده بگذارید . تا چند هفته بعد از قرار دادن عروس هلندی در جای جدید اقدام به رام کردن آن نکنید و بگذارید که کاملا به محیط عادت کند .

رام کردن کاکتیل

2 – از خارج از قفس با عروس هلندی صحبت کنید . هرچیزی که دوست دارید بگویید ، با صدای آرام و بدون بالا بردن صدا با عروس هلندی صحبت کنید ، در هنگام صحبت دقیقا صورت خود را رو به روی صورت عروس هلندی قرار دهید .

3 – مطمئن شوید که پرنده با شما راحت باشد . در این زمان پرنده شما باید به صدای شما عادت کرده باشد و وقتیکه با او صحبت میکنید به سمت شما بیاید .

دستی کردن عروس هلندی

4 – به صورت دستی به عروس هلندی غذا بدهید .

رام کردن عروس

5 – این برنامه را هر روز تکرار کنید . هر روز وقتی را برای صحبت کردن با عروس هلندی اختصاص دهید و هر روز دست خود را در موقع غذا دادن نزدیکتر به او ببرید . بیشتر از 10 الی 15 دقیقه برای هر جلسه اختصاص ندهید ، 1 الی 2 بار در روز کافی میباشد زیرا بیشتر از این باعث عصبی شدن عروس هلندی میشود .

  • حتی اگر پرنده شما جوان باشد و با شما بسیار راحت باشد باز هم بیشتر از 15 دقیقه با پرنده خود تمرین نکنید .

تمرین دادن پرنده

ول کردن عروس هلندی

1 – باز کردن درب قفس فقط زمانیکه عروس هلندی آرام باشد . سعی کنید بعد از بیرون آمدن پرنده با دست به آن غذا دهید .

  • حواستان باشد که تمام درها و پنجره ها بسته باشد .

پرنده عروس هلندی

2 – سعی کنید در هر جلسه تمرین دست خود را نزدیک تر ببرید .

روی دست آوردن عروس هلندی

3 – پریدن پرنده رو انگشت شما . دست خود را به زیر پرنده ببرید در صورت نیاز پای پرنده را لمس کنید . دست خود را به اندازه ای پایین بگیرید تا عروس هلندی بتواند با یک پا مطابق شکل تعادل خود را حفظ کند .

تمرین دادن عروس هلندی

4 – تشویق کردن پرنده . بعد از هر ترقی عروس هلندی با گفتن کلمه مثبتی مانند ” آفرین ” و دادن یک جایزه به پرنده آن را تشویق کنید ، و در آخر هر جلسه تمرین با گفتن همان لغت مثبت پرنده را تشویق کنید .

آموزش دادن عروس هلندی

5 – یاد دادن پایین آمدن از نردبان به عروس هلندی . بعد از اینکه پرنده روی انگشت شما پرید باید دستور ” پایین آمدن ” را به پرنده یاد بدهید . نربان را جلوی پرنده گذاشته و با حرکت دست و گفتن ” بیا پایین ” به صورت متوالی اینکار را تکرار نمایید .

3/5 - (9 امتیاز)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.