چرا گربه از خیار میترسد

چرا گربه از خیار میترسد


دلیل ترس گربه از خیار به 2 علت میباشد :

1 – گربه ها به صورت ژنتیکی و غریزی از مار که یکی از دشمنان گربه در طبیعت است میترسند و از آن فرار میکند . بخاطر اینکه خیار شباهت بسیار زیادی به مار دارد گربه آن را اشتباه گرفته و از آن فرار میکند .

  • با توجه به ویدیو های موجود در مورد ترس گربه از خیار ، میبینید که گربه پس از مشاهده خیار میپرد که این رفتار برای جلوگیری از نیش زدن مار میباشد .
  • تنها خیار باعث ترس در گربه نمیشود . هرچیزی که شبیه مار باشد میتواند این ترس را در گربه ایجاد کند ، اما چون خیار خیلی شبیه مار است و دانه دانه بودن روی آن نیز این شباهت را بیشتر کرده است میتواند بیشترین ترس را ایجاد کند .
  • از ترساندن گربه خود با خیار یا موارد مشابه بپرهیزید زیرا باعث آسیب به سلامت مغذی حیوان خواهد شد .

خیار و گربه

2 – این عکس العمل میتواند بخاطر گذاشتن مخفیانه آن در کنار یا پشت گربه بدون متوجه شدن گربه باشد . گربه ها احتمال دارد که از دیدن هر چیزی به این شکل بترسند .

ویدئو های مربوط به ترس گربه از خیار :

قسمت اول :

قسمت دوم :

قسمت سوم :

امتیاز شما به این محتوا post

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.