تعیین جنسیت ماهی قرمز

خیلی از مردم علاقه دارند که بدانند جنسیت ماهی آنها چیست ، ممکن است که برای پرورش یا تولید مثل به جنسیت آنها نیاز داشته باشند یا به خاطر گذاشتن اسم . تشخیص جنسیت ماهی قرمز کار راحتی است به شرطی که بدانید که چگونه این کار را انجام دهید . این مقاله راهکارهای ساده و کاربردی ( فیزیکی و رفتاری ) را برای تشخیص ماده یا نر بودن ماهی قرمز به شما ارائه میکند .

تشخیص ماهی قرمز ماده

جنسیت ماهی

1 – بدن گرد و کلقت شکلی دارند . ماده ها بدن بزرگتر ، کلفت تر و گردتری نسبت به نرهای هم سن و هم نژاد خود دارند .

  • به دلیل اینکه ماده ها باید تخم گذاری کنند بدن آنها در یک طرف دارای برآمدگی میباشد و به همین دلیل بدن آنها نامتقارن است .

تعیین جنسیت

2 – به دنبال یک برآمدگی باشید . مخرج ماهی های ماده بزرگتر از نرها میباشد مخصوصا در زمان تخم ریزی .

  • وقتیکه از بغل به ماهی نگاه میکنید مخرج ماده ها از بدن آنها بیرون زده است .
  • مخرج ماهی ماده همچنین کلفت تر ( گوشتی تر  ) میباشد .

تشخیص ماهی قرمز نر

جنسیت ماهی نر

1 – به دنبال خال های سفید رنگ باشید . بهترین راه شناسایی نرها داشتن خالهای سفید رنگ روی جداره آب ششهای آنها میباشد .

  • معمولا این خالها تا پایان زمان جفتگیری روی ششهای ماهی باقی میمانند ، اما در ماهی هایی که چندبار جفت گیری کرده اند این خالهای به صورت دائم روی جداره ششها باقی میمانند .
  • خالها امکان دارد که در دیگر اعضای هامی مانند : بالها ، صورت و روی بدن ماهی هم ظاهر شود .
  • داشتن خال ها نر بودن ماهی قرمز را اثبات میکند اما تمام ماهی هایی که خال ندارند 100 درصد ماده نیستند چون بعضی از نرها هیچوقت این خالها در آنها ظاهر نمیشود .

تشخیص جنسیت ماهی قرمز نر

2 – دارای بدنی لاغر و کشیده . نرها دارای بدنی کشیده و لاغر نسبت به ماده های هم سن و نژاد خود هستند .

تشخیص جنسیت ماهی

3 – مقعد هم سطح بدن . نرهای اصولا دارای مقعد هم سطح بدن میباشند بر خلاف ماده ها که دارای بیرون زدگی هستند .

جنسیت ماهی

4 – با توجه به الگوی شنای ماهی . یکی از راههای تشخیص ماهی قرمز نر ، در نظر داشتن رفتار ماهی در زمان تخم ریزی میباشد .

  • ماهی قرمز نر در این زمان به دنبال ماهی ماده شنا میکند و همیشه در نزدیکی آن میماند .
  • ماهی نر ماهی ماده را به دیواره تنگ یا علفهای داخل تنگ هل میدهد تا ماده را مجبور به تخم ریزی کند .
  • در زمان نبودن ماده ماهی های نر به دنبال یکدیگر شنا میکنند و رفتار هی مشابهی از خود بروز میدهند به همین دلیل بهتر است از روشهای فیزیکی که گفته شد استفاده شود .
3/5 - (8 امتیاز)

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.