گرفتن تلخی بادمجان

مزه تلخ بادمجان باعث میشود بسیاری از افراد آن را مصرف نکنند اما با روش های زیر میتوانید به راحتی این تلخی را کاهش دهید یا از بین ببرید . برای جلوگیری از تلخی بادمجان های کوچک و جوان را خریداری نمایید . وقتی که تخم بادمجان همرنگ گوشت آن باشد تلخ نیستند ، وقتیکه تخم ها به رنگ قهوه ای در بیایند تلخ میشوند .

برای گرفتن تلخی بادمجان راههای زیر پیشنهاد میشود :

گرفتن تلخی کشک بادمجان

با استفاده از آبلیمو : سینک یا یک سطل را پر از آب کنید و بادمجان ها را داخل آن ریخته و مقداری آبلیمو یا لیموی تازه داخل آن سینک بریزد سپس به مدت 5 تا 10 دقیقه بگذارید بماند . بعد از زمان گفته شده بادمجان را فشار داده تا آب داخل آن خالی شود .

گرفتن تلخی خورشت بادمجان

با استفاده از نمک : با توجه به غذای مورد نظر بادمجان ها را برش بزنید . نمک زیادی روی آنها بپاشید . نمک زیاد بزنید زیرا با شستن بیشتر آنها از شسته میشوند . بعد از نیم ساعت بادمجان ها را آبکشی نمایید و در غذای مورد نظر استفاده کنید .

تلخی بادمجان

خواباندن در شیر : به مدت 30 دقیقه تکه های بادمجان را داخل شیر خیس کنید . اینکار تلخی را نمیگیرد اما مزه آن را خیلی بهتر میکند .

گرفتن تلخی بادمجان

در آوردن تخم ها : تخم های بادمجان را دربیاورید تا از تلخ شدن غذای خود جلوگیری کنید . با در آوردن تخم ها مقدار قابل توجهی از تلخی بادمجان کم میشود .

گرفتن تلخی با استفاده از سرما : بادمجان های تکه شده را روی یک بشقاب یا سینی قرار داده و به مدت 4 ساعت داخل فریزر قرار دهید . بعد از زمان گفته شده بادمجان ها را در آورده و بگذارید تا یخ آنها آب شود سپس با فشار دادن آب داخل آنها را خالی کنید .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.