چگونه کبوتر و جوجه کبوتر را جلد کنیم ؟ ( با عکس )

آموزش دادن کبوتر

جلد کردن کبوتر


معنی جلد کردن چیست ؟ جلد کردن یعنی یاد دادن خانه و محل زندگی کبوتر به او ، همچنین مهیا کردن و تربیت کردن کبوتر برای اولین پرواز . کبوترها خیلی باهوش هستند بنابراین تربیت کردن و دستی کردن کبوترها کار سختی نیست .

مراحل جلد کردن کبوتر

خرید کفتر رام

۱ – اول از همه اگر هنوز کبوتر نخریده اید ، در موقع خرید سعی کنید که با دست به کبوتر غذا دهید . اینکار رام بودن کبوتر را نشان میدهد ، هیچوقت دنبال زیباترین یا نترس ترین آنها نباشید .

قفس کفتر

۳ – قرار دادن قفس کبوتر در خارج از خانه . ترجیحا قفس را در جایی قرار دهید تا کبوترها محیط اطراف را کاملا ببینند . همیشه به آنها دستی غذا دهید تا با شما خو بگیرند .

بستن بال کفتر

۴ – بستن بال کبوتر بدون آسیب به آنها . شما باید پرنده را به آرامی گرفته و پرهای آن را یکی یکی قفل کنید تا نتواند پرواز کند . بعد از قفل کردن پرها ، کبوتر را به مدت نیم ساعت در یک اتاق سر بسته رها کنید و ۲ وعده یکی صبح و یکی شب غذا دهید . با اینکار آنها شما و اطراف را میشناسند ، بعد از ۷ الی ۱۰ روز پرهای پرنده را باز کنید .

دستی کردن کبوتر

۵ – بعد از ۲ هفته درب قفس را باز کرده و توجه کبوتر را به غذای موجود در دست خود جلب کنید . اگر کبوتر روی دست شما بیاید که عالیست اما اگر روی دست شما هم نیامد مشکل خاصی ندارد مدتی طول میکشد تا عادت کند .

پر دادن کفتر

۶ – حالا میتوانید کبوتر را آزادانه پرواز دهید ، در صورت برنگشتن کبوتر به احتمال زیاد بعد از گرسنه شدن به لانه بر خواهند گشت .

عکس کفتر

۷ – از نشستن کبوتر روی دست خود لذت ببرید .

نکات

  • سعی کنید از کبوترهای جفت استفاده کنید ، در اینصورت آنها انگیزه بیشتری برای برگشت خواهند داشت .
  • کبوترها حیوانات حساسی هستند در صورت بدرفتاری با آنها اعتماد آنها را از دست خواهید داد .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد.